Samen

Hoe Hop 4 Accountants werkt

"We maken vooraf duidelijke afspraken over het te behalen doel"

Essentieel bij de dienstverlening van Hop 4 Accountants is dat u en wij samen bepalen hoe we gaan samenwerken. Daarom brengen we samen in beeld wat uw vragen zijn, wat er blijft liggen, waar u zich zorgen over maakt, enzovoort. Vervolgens kijken we wat de beste aanpak is van ons dienstverleningstraject. En dat kan zich bijvoorbeeld uiten in:

  • uitvoering van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling; of
  • intensieve begeleiding van u en het controleteam; of
  • begeleiding van uw compliance officer dan wel de totale uitbesteding van die functie; of
  • verzorging van de jaarlijkse evaluatie van uw kwaliteitssysteem; of
  • ondersteuning bij het doen van meldingen aan de AFM.

Maar wat uw probleem ook is, we werken samen aan een oplossing.

Kenmerken van onze dienstverlening

  • We werken met u samen.
  • U bepaalt het tempo, wat we doen en wie er meedoen.
  • De insteek is buitengewoon praktisch en gebaseerd op persoonlijke ervaring.